Κατάλληλοι για όλες τις εφαρμογές όσο απαιτητικές και να είναι